MARMI MAXIMUM  マルミマキシマム
超大判薄型 (3002×1500角, 1500角, 1500×750角, 1000角) 6mm厚
『総合カタログ2018』掲載

PRODUCTS DATA


屋内壁○ 居室床○ 屋内床○ 浴室壁○ 浴室床× 屋外壁○ 屋外床×

形状ラインアップ


1. FI-AF4601P~AF4610P
1500×750角磨き 36,000円/㎡


2. FI-6MM1515-1P~10P
1500角磨き 45,000円/㎡


3. FI-6MM3015-1P~10P
3002×1500角磨き 45,000円/㎡

COLOR CHART

1. FI-AF4601P 1500×750角磨き 36,000円/㎡
3. FI-6MM3015-1P 3002×1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)
4. FI-6MM1515-1P 1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)

1. FI-AF4603P 1500×750角磨き 36,000円/㎡
2. FI-6MM3015-3P 3002×1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)
3. FI-6MM1515-3P 1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)

1. FI-AF4607P 1500×750角磨き 36,000円/㎡
2. FI-6MM3015-7P 3002×1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)
3. FI-6MM1515-7P 1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)

1. FI-AF4608P 1500×750角磨き 36,000円/㎡
2. FI-6MM3015-8P 3002×1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)
3. FI-6MM1515-8P 1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)

1. FI-AF4609P 1500×750角磨き 36,000円/㎡
2. FI-6MM3015-9P 3002×1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)
3. FI-6MM1515-9P 1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)

1. FI-AF4610P 1500×750角磨き 36,000円/㎡
2. FI-6MM3015-10P 3002×1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)
3. FI-6MM1515-10P 1500角磨き 45,000円/㎡(受注輸入品)

LIKE US NOW!